Revive Kristianstads logotyp

Evidensbaserad Praktik

Utbildningar för tränare & terapeuter

Evidensbaserat, praktiskt och pedagogiskt.

Utbildning ska utveckla människans förmåga till praktisk problemlösning och kritiskt tänkande i stället för memorering av befintlig kunskap.

https://www.evidensbaseradpraktik.com/ (https://www.evidensbaseradpraktik.com/)